Logo ENS

18 i 19 d’octubre 2017
Can Trona, Vall d’en Bas, la Garrotxa

PROGRAMA

16:00 – 18:00 SESSIONS DE TREBALL PARTICIPATIVES (DIVERSES SESSIONS EN PARAL·LEL EN DIFERENTS SALES)

SESSIONS DE TREBALL PARTICIPATIVES

 

· ENS Comprometem: Decàleg per als professionals de l’ecoturisme a Catalunya
· ENS Unim: Bases per a la cooperació del futur. Models i exemples de col·laboració público-privada i entre empreses del sector ecoturístic a Catalunya.
· ENS Avaluem: Viure el repte de la natura. Sessió de videoblogs i debat sobre els reptes de l’ecoturisme als espais naturals de Catalunya sota la perspectiva de l’usuari.
· Tàndem Marketplace: Sessions de treball sobre projectes de col·laboració entre empreses i entitats (Experiències Tàndem).

ENS Comprometem: Decàleg per als professionals de l’ecoturisme a Catalunya
SALA PIS SUPERIOR

FOTO: Miguel Angel Alvarez

 

Consolidar la comunitat de professionals de l’ecoturisme a Catalunya implica establir uns criteris i principis comuns i compartits pel propi col·lectiu. En un sector tan divers com aquest generar consens és tot un repte, si bé l’esforç és rellevant i necessari. Un compromís cap a la societat i cap als propis professionals, per vetllar per la qualitat, i la sostenibilitat present i futura del sector i els recursos que el mantenen, en la construcció d’una Catalunya com a referent per assolir un turisme de natura responsable.

Sra. Núria Sendrós Tècnica del Servei d’Espais Naturals Protegits de la Generalitat de Catalunya

 

ENS Unim: Bases per a la cooperació de futur. Models i exemples de col·laboració público-privada i entre empreses del sector ecoturístic a Catalunya.
SALA HALL

Un Fòrum com aquest, és un bon espai de trobada per reflexionar, debatre i identificar noves fórmules de col·laboració entre els agents del sector de l’ecoturisme. L’oportunitat de construir un col·lectiu potent, passa per generar complicitats a tots els nivells. Amb dinàmiques participatives i per grups de treball, s’exploraran accions per enfortir la xarxa de professionals d’àmbit públic i privat, a escala local, però també entre territoris, a partir de la identificació de les pròpies debilitats i fortaleses.

Sr. Xavier CazorlaSecretari Tècnic de la Taula d’Ecoturisme de Catalunya
Sra. Turina SerraGerent de Turisme Garrotxa
Sra. Isabel JunqueraEspecialista en dinamitzación rural i turisme sostenible

ENS Avaluem: Viure el repte de la natura. Sessió de videoblogs i debat sobre els reptes de l’ecoturisme als espais naturals de Catalunya sota la perspectiva de l’usuari.
SALA AUDITORI

Amb l’objectiu d’avaluar reptes de les destinacions ecoturístiques a Catalunya prenent la perspectiva de l’usuari, s’organitza una acció amb la participació de diversos bloggers (blogtrips) i coordinada amb els Patronats de Turisme de les quatre províncies catalanes. El propòsit es posar-nos en la pell dels usuaris i conèixer millor la natura i els espais naturals de Catalunya, tot analitzant els punts forts i febles de les seves propostes ecoturístiques per tal d’incentivar un consum responsable.

Els reptes abordats són els següents:

  1. Minimitzar l’impacte de l’activitat turística en el medi natural
  2. Optimitzar la informació i els equipaments ecoturístics amb orientació a l’usuari
  3. Millorar la mobilitat sostenible fins als espais naturals i dins d’aquests, així com l’accessibilitat
  4. Generar propostes segmentades, atractives i de qualitat per part dels proveïdors de serveis ecoturístics i fer-les visibles al públic interessat.
  5. Optimitzar la perspectiva de destinació ecoturística (coordinació públic – privada)

 

Moderador: Sr. Xavi Basora, Periodista i ambientòleg

Sra. Miryam Tejada Blog “Adónde quiera que vaya”
Sra. Sara Terrones Bllog “Viajar lo cura todo”
Sra. Maria Victoria Rodríguez “El próximo viaje”
Sr. Rafael GonzálezSoci director de Vivential Value

Tàndem Marketplace: Sessions de treball sobre projectes de col·laboració entre empreses i entitats (Experiències Tàndem).
SALA 1

Sessions de treball per al desenvolupament i anàlisis de la viabilitat de quatre projectes sorgits en el marc de Tàndem LAB, que aquest any ha reflexionat envers el Turisme Sostenible a la Natura.

Aquestes sessions comptaran amb l’assessorament d’un consultor especialista en l’anàlisi i la viabilitat de projectes de l’àmbit turístic. Tanmateix estan obertes a la participació de noves entitats, empreses i/o organitzacions interessades a col·laborar en el desenvolupament d’aquests projectes.

Sra. Maria Passalacqua, Directora Club EMAS